Arctometatars

Un organisme arctometatarsià és aquell en el que la part proximal del tercer metatars es troba premuda entre els metatarsos II i IV. El tret sembla altament homoplàstic, comú en certs grups de dinosaures acostumats a córrer (entre ells els tiranosàurids) per a transmetre la força uniformement als metatarsos.

Peu de Tyrannosaurus amb el arctometatars visible.