L'areometria és una tècnica de la metrologia utilitzada per a la determinació de densitats de líquids, basant-se en el principi d'Arquimedes, obtingudes en funció de la flotabilitat que presenta un cos de pes constant situat en ells.[1] Els aparells que s'empren s'anomenen areòmetres. Areometria és un mot compost per areo-, forma prefixada del mot grec araiós, "lleuger" i de la forma sufixada del grec -metria, derivada del mot grec métron, "mesura".

Alcoholímetre antic. Areòmetre per determinar el grau alcohòlic a partir de la densitat de les dissolucions d'etanol en aigua.

Referències modifica