Assemblea de Ceuta

L'Assemblea de Ceuta és, juntament amb el President i el Consell de Govern, un dels tres òrgans institucionals de l'autogovern de la Ciutat autònoma de Ceuta (Espanya). L'Assemblea és alhora el Ple de l'ajuntament de la ciutat i té la seu al Palau de l'Assemblea de Ceuta.

Assemblea de Ceuta
Asamblea de Ceuta
Tipus
TipusUnicameral
Líders
PresidentJuan Jesús Vivas, PP
des del dia 15 de juny de 2019
Vicepresident primerCristina Pérez Valero, PSOE
des del dia 15 de juny de 2019
Vicepresident segonLorena Miranda Dorado, PP
des del dia 15 de juny de 2019
Estructura
Membres25 (majoria absoluta: 13)
Grups políticsGovern (9)
 •      PP (9)

Oposició (16)

Elecció
Sistema de votacióSistema D'Hondt amb representació proporcional per llistes tancades
Última eleccióEleccions municipals espanyoles de 2019 (26 de maig de 2019)
Lloc de reunió
Palacio de la Asamblea de Ceuta
Lloc web
gobiernodeceuta.es

L'Assemblea està integrada per 25 membres, triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Els seus membres ostenten també la condició de Regidors. Les sessions de l'Assemblea són públiques i a la cambra li corresponen les funcions de: triar quin dels seus membres és el President de la ciutat de Ceuta; impulsar i controlar l'acció del Consell de Govern; aprovar els pressupostos i comptes de la ciutat i aprovar els plans de foment, ordenació i actuació d'interès general, entre altres. Així mateix, també li corresponen les atribucions que li corresponen com a Ple de l'Ajuntament.

Òrgans de l'AssembleaModifica

El PresidentModifica

Segons els articles 14 i 15 (Capítol II del Títol Primer) de la Llei Orgànica 1/1995, de 13 de Març, d'Estatut d'Autonomia de Ceuta el President de la ciutat de Ceuta:

 1. Presideix l'Assemblea, el Consell de Govern, l'activitat del qual dirigeix i coordina, i ostenta la suprema representació de la Ciutat.
 2. Nomena i separa als Consellers i podrà delegar temporalment funcions executives pròpies en alguns dels membres del Consell.
 3. Ostenta també la condició d'Alcalde.
 4. Serà triat per l'Assemblea de Ceuta d'entre els seus membres i és nomenat pel Rei. L'elecció, que haurà de realitzar-se entre els membres de l'Assemblea de Ceuta que encapçalessin alguna de les llistes electorals que hagin obtingut escó, s'efectuarà per majoria absoluta. En cas que cap candidat obtingui aquesta majoria, quedarà designat President el que encapçali la llista que hagués obtingut major nombre de vots.

L'actual president de l'Assemblea (legislatura 2019-2023) és Juan Jesús Vivas Lara. Des de la instauració de l'Assemblea de Ceuta l'any 1995 hi ha hagut quatre presidents:

Presidents de l'Assemblea de Ceuta
President Partit Inici del mandat Final del mandat
Basilio Fernández López Progreso y Futuro de Ceuta 19 de juny de 1995 24 de juliol de 1996
Jesús Cayetano Fortes Ramos Partit Popular de Ceuta 24 de juliol de 1996 26 d'agost de 1999
Antonio Sampietro Casarramona Grupo Independiente Liberal 26 d'agost de 1999 7 de febrer de 2001
Juan Jesús Vivas Lara Partit Popular de Ceuta 7 de febrer de 2001 en el càrrec

Consell de GovernModifica

Segons els articles 16, 17, 18 i 19 (Capítol III del Títol Primer) de la Llei Orgànica 1/1995, de 13 de Març, d'Estatut d'Autonomia de Ceuta el Consell de Govern:

 1. És l'òrgan col·legiat que ostenta les funcions executives i administratives de la ciutat de Ceuta.
 2. Està integrat pel President i els Consellers.
 3. Dirigeix la política de la ciutat i exerceix les funcions executives i administratives corresponents, sense perjudici de les competències reservades a l'Assemblea.
 4. Podrà desenvolupar reglamentàriament les normes aprovades per l'Assemblea en els casos en què aquelles ho autoritzin expressament.
 5. Tindrà la competència per desenvolupar les normes dictades per l'Assemblea sobre organització i funcionament dels serveis administratius de la ciutat de Ceuta.
 6. Respon políticament davant l'Assemblea, de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat de cadascun dels seus membres per la seva gestió.
 7. Cessarà després de la celebració de les eleccions a l'Assemblea de Ceuta, la dimissió, incapacitat o defunció del seu President, l'aprovació per l'Assemblea d'una moció de censura o la negació per la mateixa de la confiança sol·licitada.

ComposicióModifica

En les eleccions a l'Assemblea de Ceuta de 2019, celebrades el diumenge 24 de maig, el Partit Popular de Ceuta va ser la candidatura més votada però va perdre la majoria absoluta. D'aquesta manera, els resultats en les eleccions van ser els següents:

Eleccions a l'Assemblea de Ceuta de 2019
Partit Candidat
Vots
Diputats/regidors
Partit Popular de Ceuta Juan Jesús Vivas Lara 10.527 31,12% 9   4
PSOE de Ceuta Manuel Hernández Peinado 8.655 25,59% 7   3
Vox Juan Sergio Redondo Pacheco 7.566 22,37% 6   6
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía Fátima Hamed Hossain 2.353 6,96% 2   1
Coalición Caballas Mohamed Mohamed Ali 2.105 6,22% 1   3

La mesaModifica

La Mesa de l'Assemblea de Ceuta està integrada per la presidència/alcaldia de la Ciutat, que la presidirà, i dos vicepresidents triats per la mateixa Assemblea d'entre els seus membres. La composició de la taula de l'Assemblea de Ceuta és la següent:

Membres de la Mesa de l'Assemblea de Ceuta de la legislatura 2019-2023
Càrrec Partit Titular
President de l'Assemblea de Ceuta
 
Juan Jesús Vivas Lara
Vicepresidenta primera
 
Cristina Pérez Valero
Vicepresidenta segunda
 
Dunia Mohamed Mohand
Font: Assemblea de Ceuta

Grups ParlamentarisModifica

L'Assemblea de Ceuta està formada pel President, que és al seu torn l'alcalde i president de la ciutat autònoma, i vint-i-cinc diputats dels diferents partits polítics, que són alhora regidors.

Des de les eleccions de 2019, la càmera està formada pels següents grups:

Grups Parlamentaris de la legislatura 2019-2023
Grup parlamentari Partits Portaveu Diputats/regidors
Grup Parlamentari Partido Popular Partido Popular de Ceuta (PP) Juan Jesús Vivas Lara 9
Grup Partido Socialista Obrero Español Partido Socialista de Ceuta (PSOE) Manuel Hernández Peinado 7
Grup Vox Vox (Vox) Juan Sergio Redondo Pacheco 6
Grup Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) Fátima Hamed Hossain 2
Grup Coalición Caballas Coalición Caballas (Caballas) Mohamed Mohamed Ali 1
Font: Assemblea de Ceuta

Consell de GovernModifica

El Consell de Govern de la Ciutat Autònoma de Ceuta a l'actualitat (2019) és el següent:

Nom Càrrec
Juan Jesús Vivas Lara Alcaldia – Presidència
María Isabel Deu de l'Olmo Conselleria de Presidència i Governació
Carlos Rontomé Romero Conselleria d'Educació i Cultura
Kissy Chandiramani Ramesh Conselleria de Foment i Medi ambient
Francisco Javier Guerrero Gallego Conselleria de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Alberto Gaitán Rodríguez Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública
Lorena Miranda Daurat Conselleria d'Esport i Joventut
Yamal Dris Mojtar Conselleria de Serveis Urbans i Patrimoni Natural

FuncionsModifica

Segons l'article 12 (Capítol 1 del Títol Primer) de la Llei Orgànica 1/1995, de 13 de Març, d'Estatut d'Autonomia de Ceuta les funcions que se li assignen a l'Assemblea de Ceuta són les següents:

 1. Exercir la potestat normativa atribuïda a la ciutat de Ceuta en els termes previstos a l'Estatut.
 2. Exercir la iniciativa legislativa en els termes previstos a l'Estatut.
 3. Triar dels seus membres el President de la ciutat de Ceuta.
 4. Impulsar i controlar l'acció del Consell de Govern.
 5. Aprovar els pressupostos i comptes de la ciutat de Ceuta sense perjudici del control que correspon al Tribunal de Comptes.
 6. Aprovar els plans de foment, ordenació i actuació d'interès general per a la Ciutat.
 7. Aprovar el seu propi Reglament.
 8. Aprovar les normes bàsiques d'organització i funcionament dels serveis de la Ciutat, en aplicació del que es disposa a l'Estatut.
 9. Aprovar els convenis a celebrar amb qualsevol de les Comunitats Autònomes i amb la ciutat de Melilla, i els acords de cooperació amb aquelles o aquesta que siguin precisos.
 10. La determinació i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari en els termes establerts a l'Estatut.
 11. Les altres funcions que li atribueixin les lleis de l'Estat i l'Estatut.

ReferènciesModifica