Els aurelis foren una família origen d'una curta nissaga imperial romana fundada al segle ii per Antoní Pius, membre de la gens Aurèlia.