Autocontrol

L'autocontrol és una forma de regulació de la pròpia conducta, de manera que reprimeix aquells actes socialment o moral represensibles i els desitjos que no poden satisfer-se sense atemptar contra la convivència i planifica l'actuació futura racionalment. Les persones racionals i amb empatia tenen més autocontrol que la resta.

L'autocontrol s'imposa a través de l'educació i es basa en normes culturalment variables (per exemple exterioritzar les emocions amb plor pot ser mal vist com a manca d'autocontrol en determinades cultures, mentre que és acceptable en d'altres). Quan la persona ha cedit a la conducta que es volia controlar pot ser vist com un alliberament (en sentit positiu) o com haver estat vençut per la temptació (negatiu).

Burrhus Frederic Skinner afirma que l'autocontrol es pot dur a terme mitjançant modificacions de l'estímul, ocupar-se en una activitat per desviar l'atenció de l'impuls no desitajble, ajornant la conducta per obtenir un premi major o un sistema de premis i càstigs (usat especialment amb nens). En determinats trastorns cal reforçar l'autocontrol amb medicaments específics.