Obre el menú principal

Autorització de treball

L'autorització de treball, anteriorment anomenada permís de treball és, en la legislació espanyola, el document administratiu que es requereix als ciutadans estrangers perquè puguin treballar a l'estat espanyol.

Està regulat per la Llei Orgànica 4/2000, reformada per la L.O. 14/2003, i coneguda informalment com a Llei d'estrangeria, que estableix el següent:

Els estrangers més grans de 16 anys que desitgin exercir a Espanya una activitat lucrativa, laboral o professional, per compte propi o per compte d'altri, hauran d'obtenir prèviament la corresponent autorització administrativa per a treballar.

Aquest règim no s'aplicarà als qui tinguin la nacionalitat dels Estats membres de la Unió Europea, ni als nacionals de tercers països a qui, per motiu de parentiu, sigui d'aplicació el règim comunitari.

De l'autorització de treball i els règims especialsModifica

  • L'article 36, tracta de l'autorització per a la realització d'activitats lucratives. Estableix que per a la contractació d'un estranger l'empresari haurà de sol·licitar l'autorització de l'apartat 1 d'aquest article, la carència de l'autorització per part de l'empresari no invalidarà el contracte de treball respecte als drets del treballador estranger ni serà obstacle per a les prestacions que puguin correspondre-li.
  • Article 37: Autorització de treball per compte propi.
  • Article 38: L'autorització de treball per compte d'altri.
  • Article 39: El contingent de treballadors estrangers el podrà establir el govern.
  • Article 40: Supòsits específics, per exemple els refugiats i els estrangers nascuts i residents a Espanya.
  • Article 41:Excepcions a l'autorització de treball, per exemple en el cas de tècnics i científics estrangers invitats o contractats per l'Estat i les Comunitats Autònomes, o ens locals o organismes que tinguin per objecte la promoció i desenvolupament de la recerca.
  • Article 42: Règim especial dels treballadors de temporada.
  • Article 43: Treballadors transfronterers i prestació transnacional de serveis que s'estableixen reglamentàriament

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

Enllaços externsModifica