Bariogènesi

En cosmologia, la bariogènesi és un terme genèric utilitzat per a referir-se als hipotètics processos físics que podrien haver produït una asimetria entre barions i anti-barions durant els primers instants de la creació de l'univers, resultant en quantitats elevades de matèria ordinària residual en l'univers avui dia.

Les teories de bariogènesi — sent la bariogènesi electrofeble i la bariogènesi de GUT les més importants — empren sub-disciplines de la física, com la teoria quàntica de camps i la física estadística, per a descriure aquests possibles mecanismes. La diferència fonamental entre les teories de bariogènesi està en la descripció que fan de les interaccions entre partícules fonamentals.

El pas següent a la bariogènesi és la nucleosíntesi primordial la qual aquesta molt millor entesa i explica la formació de nuclis atòmics lleugers.