El Base58 és un grup d'esquemes de codificació de binari a text que s'utilitzen per a representar grans enters com a text alfanumèric. És similar al Base64, però s'ha modificat per tal d'evitar els caràcters no alfanumèrics i aquelles lletres o nombres que podrien semblar ambigus un cop impresa. Per tant, està pensat perquè les persones puguin introduir més fàcilment les dates, tot copiant-ho d'una font visual, i alhora permet copiar més fàcilment la cadena de text mitjançant un doble clic (amb caràcters no alfanumèrics es pot tallar).

En comparació al Base64, s'han omès els caràcters següents:

  • 0 (zero)
  • O (o majúscula)
  • I (i majúscula)
  • l (L minúscula)
  • +
  • /

Per la seva mida, els digits resultant no encaixen amb els límits en un byte de les dades originals. Per aquest motiu, el motiu és idoni per a grans enters, però no per a codificar grans porcions de dades binàries. L'ordre de les lletres en l'alfabet depèn de l'aplicació específica, per tant, el terme Base58 no descriu necessàriament el format.

AplicacionsModifica

Aplicació Alfabet
Adreces Bitcoin[1] 123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz[2]
Escurçament d'URL de Flickr[3] 123456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ[4]

ReferènciesModifica