Biodegradació

(S'ha redirigit des de: Biodegradable)

La biodegradació és el procés de degradació (o de transformació en substàncies més simples) de substàncies orgàniques per l'acció dels enzims produïts per microorganismes. Aquest procés pot fer-se

  • en la presència d'oxigen, hom parla aleshores biodegradació aeròbica i els organismes que la causen aerobis.
  • en l'absència d'oxigen i el procés s'anomena aleshores biodegradació anaeròbica i els organismes que la causen anaerobis.

L'interès en la biodegradació de pol·luents s'ha intensificant en els últims anys, a causa del fet que hom lluita per trobar mètodes sostenibles per a netejar els entorns contaminats. Aquest mètodes de biotransformació i bioritme s'esforcen d'utilitzar la sorprenent diversitat catabòlica natural dels microorganismes per degradar, transformar o acumular una enorme quantitat de compostos inclús hidrocarburs (petroli), policlorurs de bifenils (PCBs), hidrocarburs aromàtics, substàncies farmacèutiques, radionúclids i metalls.

Exemples:

  • Fusta
  • Paper
  • Llana
  • Alguns detergents
  • Cartó
  • Fulles d'arbres seques
  • Residus de l'industria pasquera