Una botnet és un grup d'ordinadors (anomenats bots o zombies) connectats a Internet que involuntàriament, un cop han estat infectats amb un virus, un cuc o un troià, poden ser controlats remotament per realitzar tasques sense l'autorització del propietari i sense que aquest se n'adoni.

Les botnets poden arribar a tenir milers o centenars de milers d'ordinadors sota control i es fan servir per a desfermar, per exemple, atacs massius de denegació de servei, enviar onades de correu brossa (spam) o infectar a altres ordinadors poc protegits.

Per a protegir-nos i evitar que el nostre ordinador connectat a Internet caigui atrapat en una botnet cal seguir les típiques recomanacions de seguretat com fer servir un antivirus freqüentment, actualitzar el sistema operatiu i les aplicacions que accedeixen a Internet amb les darreres versions, fer servir un tallafoc (firewall) i actualitzar el codi intern (firmware) de l'encaminador (router) que ens connecta a Internet.