Branca comunicant

La branca comunicant és el terme utilitzat per un nervi que connecta dos nervis.

Esquema del nervi espinal i ganglis simpàtics.
Fibres: 1. sensitives i 2. motrius.
3. Medul·la espinal: 4. Substància blanca, 5. Substància grisa.
Arrels del nervi espinal: 6. anterior i 7. posterior. 8. Gangli espinal, 9. Nervi espinal. Branques: 10. dorsal, i 11. ventral.
12. Branques comunicants: 13. blanca i 14. grisa.
15. Cadena simpàtica: 16. Branca interganglionar i 17. Gangli paravertebral. 18. Gangli prevertebral.

Quan són utilitzats sense més precisions, que gairebé sempre es refereix a una branca de comunicació entre un nervi espinal i la cadena simpàtica. Més concretament, es refereix generalment a un dels següents: