Un Burgh representa una entitat corporativa autònoma, normalment, un poble, i ha estat usat a Escòcia des del segle xii. Avui en dia, el reconeixement de Burgh té poc més que valor cerimonial.

El royal burgh de Culross (Fife)

El Royal burgh és un tipus de burgh.