Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

Document emès per una autoritat pública, habitualment municipal, que certifica que un inmoble és apte per a un ús determinat i que compleix la normativa aplicable.
(S'ha redirigit des de: Cèdula d'habitabilitat)

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que expedeix la Generalitat de Catalunya, que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent[1] i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s'anomena:

 • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 • de primera ocupació de rehabilitació, quan s'atorga per a aquells habitatges que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L'adreça i ubicació de l'habitatge
 • La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l'habitatge
 • Ocupació máxima
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l'habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat d'un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.[2]

Requisits modifica

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Terminis i vigència modifica

 1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment, a partir de la comunicació prèvia a l'ajuntament de la primera utilització i ocupació de l'edifici.
 2. La cèdula d'habitabilitat de primera ocupació per habitatges de nova construcció té una vigència de 25 anys.
 3. En els cas d'habitatges de gran rehabilitació ó rehabilitació la vigència és de 15 anys.

Referències modifica

 1. «Normativa aplicable cèdula de primera ocupació». Generalitat de Catalunya. [Consulta: 25 gener 2017].
 2. «Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació». Generalitat de Catalunya. [Consulta: 25 gener 2017].