Cantons de la Gironda

article de llista de Wikimedia

Els Cantons de la Gironda són 63 i s'agrupen en 6 districtes. Fins fa un temps el districte de Bordeus era més gran, però va cedir quatre cantons a altres districtes i també altres 4 per crear el districte d'Arcaishon.