Cicloalquí

Un cicloalquí (en anglès:cycloalkyne) és l'anàleg cíclic d'un alquí. Un cicloalquí consta d'un anell tancat d'àtoms de carboni que contenen un o més enllaços covalent triple. Els cicloalquins tenen la fórmula general Cn H2n-4. Per la naturalesa linear de la unitat alquí C-CΞC-C, els cicloalquins estan altament tensats i només poden existir quan el nombre d'àtoms de carboni en l'anell és prou alt per donar la flexibilitat necessària per acomodar la geometria molecular. Per tant, el ciclooctí (C₈H₁₂) és el cicloalquí més petit capaç de ser aïllat i emmagatzemat com un compost estable.[1]

Ciclocití: el cicloalquí més petit aïllable

SíntesiModifica

Els cicloalquins es poden produir via reaccions d'eliminació-β amb un cicloalquè substituït anàleg. Alternativament, també es poden produir per expansió de l'anell d'un carbèalquilidí cíclic.[2]

ReferènciesModifica

  1. cycloalkyne (chemical compound) - Britannica Online Encyclopedia
  2. An experimental and theoretical evaluation of the intramolecular reactions of cyclohexyne John Tseng, Michael L. McKee, and Philip B. Shevlin J. Am. Chem. Soc.; 1987; 109(18) pp 5474 - 5477; doi:10.1021/ja00252a028