En heràldica, una cinta o faixa en divisa és una peça disminuïda de primer grau que equival a una faixa reduïda a la meitat de la seva amplària.[1] Quan d'aquesta peça n'hi ha més de quatre, es coneix amb el nom de burela[2] si són en nombre parell i trangle si són en nombre senar.[3] Pel que fa a les combinacions i modificacions de les cintes, vegeu Faixa (heràldica).

Semblantment, s'anomena cinta també el terç superior o inferior del cap i del peu quan és d'un esmalt diferent del seu i del del camper. Si es troba a la part superior, es diu que està sostenint la cinta; si és a la part inferior, llavors és sostingut per la cinta.


  • També s'anomena cinta o llistó la tira de roba o pergamí que es col·loca al capdamunt o davall l'escut i que conté una llegenda, com ara una divisa, un lema, un crit de guerra, etc.

Referències modifica