Classisme

El classisme és la discriminació en funció de la classe social, un prejudici que fa que membres de grups d'estatus elevat vulguin frenar les oportunitats o tinguin un concepte negatiu d'aquells individus de grups de menor estatus. Com a reacció defensiva, aquests també poden desenvolupar prejudicis cap als de la classe dominant, que poden desembocar en conflictes. El classisme augmenta si hi ha coincidència entre origen ètnic i nivell adquisitiu. El classisme es dona tant a nivell personal (una persona o grup és classista) com estructural, quan el sistema afavoreix la divisió en classes i perjudica els de la classe inferior.

Es relaciona amb l'elitisme quan la discriminació porta a buscar el poder d'aquells situats a dalt de la piràmide social i es restringeix la barreja interclassista (per exemple amb clubs o escoles destinades als d'una determinada classe). Si a més a més es propugna que el poder polític ha d'estar restringit a aquesta elit, es cau en l'oligarquia o aristocràcia.

Vegeu tambéModifica