Col·legi professional

òrgan encarregat de regir una determinada professió

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia, integrades per totes les persones que exerceixen la professió de què es tracti.

La finalitat dels col·legis professionals és la gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada.

Així, aquests han de:

 • vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional de què es tracti,
 • garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i,
 • ordenar, representar i defensar la professió i els interessos professionals de les persones col·legiades.

EspanyaModifica

Els col·legis professionals són institucions públiques previstes a la Constitució espanyola de 1978 i són creades mitjançant una llei a petició dels professionals.[1]

La Llei estatal de Col·legis Professionals de 1974 establí que els treballadors públics i qui treballa per a una administració pública han d'estar col·legiats.[2]

A Espanya, la col·legiació obligatòria (a excepció de l'Administració Pública), la qual representa una excepció a la llibertat d'associació constitucionalment reconeguda, es justifica per l'especial rellevància i transcendència social d'aquestes professions i la seva consideració com d'interès públic.

A Catalunya, es consideren d'interès públic i d'especial rellevància social o econòmica les professions que es caracteritzen per l'aplicació de coneixements i tècniques per a l'exercici de les quals cal tenir un títol acadèmic universitari, que habiliti per a l'exercici professional i específicament per a l'exercici d'actes o la realització de prestacions essencials que afecten:

 • La preservació de la salut de les persones, la garantia de les condicions sanitàries i la preservació del medi.
 • La seguretat de les persones.
 • La garantia de la conservació i administració dels béns i del patrimoni.
 • L'exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals i estatutaris.
 • La tutela dels drets i dels interessos de les persones i dels grups socials davant l'Administració de justícia i en els procediments de prevenció, negociació i solució de conflictes.
 • El disseny i la direcció d'obres i d'infraestructures.
 • El disseny de béns, mitjans i serveis destinats a l'ús públic.

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

 1. Pérez de Lama, Ernesto (dir.). Manual del Estado Español 1999. Madrid: LAMA, 1998, p. 622. ISBN 84-930048-0-4. 
 2. Cela, Daniel «Ciudadanos cede ante Vox y obligará a colegiarse a los trabajadores de las unidades de violencia de género de Andalucía». eldiario.es, 14-03-2019 [Consulta: 14 març 2019].
 • I Centenario de la Carrera de Perito Industrial. Ed. Asociación Nacional de Peritos Industriales. Madrid 1952
 • CARREÑO AYARZA, Antonio J., GONZALEZ-HABA, Vicente M. Régimen jurídico de los colegios profesionales. Editorial Tecnos S.A.. Madrid 1989.
 • DE LA POZA I LLEIDA, Josep Maria. Un tomb de 150 anys d'història. Corporació d'enginyers tècnics industrials de Catalunya (1850-1995). Ed. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Barcelona. 1995.
 • Llei espanyola 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals. Jefatura del Estado. BOE núm. 40 de 15/02/1974 (Pàg. 3046).
 • MARTIN-RETORTILLO, Lorenzo i altres. Los Colegios Profesionales a la luz de la constitución. Editorial Civitas S.A.. Madrid 1996.

Enllaços externsModifica