Un colagog és aquell medicament o substància que provoca l'expulsió de la bilis cap al duodè.