Un color secundari és el color que es forma per la barreja de dos colors primaris, en parts iguals.

Antigament, la teoria dels pigments era restringida a la pintura. Els antics pintors ja feien barreges abans de la ciència moderna dels colors, i els matisos usats fins aleshores eren pocs. En el sistema de color RYB, que empra la teoria del color de Leonardo da Vinci, els colors secundaris són els següents:


Modernament, però, es consideren dos casos de classificació dels colors: l'additiu (o lluminós) i el sostractiu (o reflectiu), ja que el sistema RYB no representa, de fet, tots els colors percebuts per l'ull humà. Els colors primaris en un cas són secundaris en un altre, i viceversa.

En el cas additiu (model de color RGB), usat en fonts de llum, els colors secundaris són:


En el cas sostractiu (model de color CMY), usat en impressió gràfica, els colors secundaris són:

Vegeu també modifica