Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència. És integrada per quinze juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic o acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya,inamovibles durant el seu mandat. Es relaciona amb el Govern mitjançant el departament que el mateix Govern determini, que actualment és el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.[1]

Infotaula d'organitzacióComissió Jurídica Assessora
Dades
Tipusòrgan consultiu
Organització i govern
Seu 
Part deGeneralitat de Catalunya
Modifica les dades a Wikidata
 Comissió Jurídica Assessora. Plaça Nova, 2-3, Barcelona.
Comissió Jurídica Assessora. Plaça Nova, 2-3, Barcelona.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. L'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries, abans de prendre la decisió corresponent. En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen potestativament, és a dir, són consultes facultatives (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

Amb caràcter general, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l'Administració que hagi sol·licitat el dictamen, quan s'aparti del criteri de la Comissió n'ha de fonamentar els motius. D'altra banda, d'acord amb la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, aquesta ha de respondre a les consultes que el Govern o les administracions, per mitjà del Govern, li adrecin (article 9.2 de la Llei) i també pot adreçar al Govern les propostes i els suggeriments que consideri convenients amb relació a l'ordenament jurídic català, atenent els problemes que detecti en exercici de la seva funció consultiva (article 9.3 de la Llei). A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora equival i substitueix plenament el Consell d'Estat, sens perjudici de les funcions que corresponen al Consell Consultiu previst a l'article 41 de l'Estatut d'autonomia de 1979 i al Consell de Garanties Estatutàries regulat als articles 76 i 77 de l'Estatut de 2006. Com a òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals, la Comissió no atén consultes jurídiques dels ciutadans.[1]

Els seus dictàmens, des de l'any 1979, es poden trobar al cercador de dictàmens del Portal Jurídic de Catalunya i es poden consultar les seves publicacions i d'altra informació en la pàgina web de la Comissió.

ComposicióModifica

La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan col·legiat i està integrat per quinze juristes catalans de reconegut prestigi. Els seus membres són nomenats pel Govern de Catalunya per a un període de sis anys renovable un sol cop, per terços i cada dos anys. Tenen la condició de membres nats el director o la directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i el director o la directora de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. El Govern nomena el president o la presidenta de la Comissió d'entre els membres electius d'aquesta. Els membres de la Comissió només en poden perdre la condició per les causes taxades a la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, en garantia de llur independència i són els següents:

President: Dr. Albert Lamarca i Marquès.

Membres electius: Dr. Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, Dra. Marta Franch i Saguer, Dr. Alfredo Galán Galán, Sr. Francesc Homs i Molist, Sr. Marc Marsal i Ferret, Sr. Carles Mundó i Blanch, Dr. Joan Pagès i Galtés, Dra. Eva Pons i Parera, Dra. Sonia Ramos i González, Sr. Lluís Saura i Lluvià, Dr. Joan Manuel Trayter i Jiménez i Dr. Antoni Vaquer Aloy.

Membres nats: Sr. Francesc Esteve i Balagué (director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya) i Dr. Ferran Requejo i Coll (director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern).

Anteriors presidentsModifica

Anteriors presidents de la Comissió Jurídica Assessora:

BibliografiaModifica

  1. Aguado i Cudolà, Vicenç: La Comissió Jurídica Assessora i l’autonomia de Catalunya durant la Segona República: la creació del sistema polític i institucional d’autogovern, a Revista Catalana de Dret Públic, núm. 48, pàg. 85 a 105, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2014.
  2. Aguilar Cestero, Raül: Entre la legalitat republicana i l’ordre revolucionari. El fons de la Comissió Jurídica Assessora i la regulació de l’avortament més avançada de l’època, al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 39, pàg. 12 a 22 (octubre de 2014).
  3. Argullol i Murgadas, Enric; Font i Llovet, Tomàs; Gerpe i Landín, Manuel; Mir i Puigpelat, Oriol; Velasco i Rico, Clara: La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 75 anys d'història, Comissió Jurídica Assessora i Viena Edicions, Barcelona, juliol de 2011.
  4. Badosa i Coll, Ferran; Gerpe i Landín, Manuel: La Comissió Jurídica Assessora en la formació del dret català, Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, gener de 2011.
  5. Comissió Jurídica Assessora: Avantprojectes de la Comissió Jurídica Assessora 1933. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 2008, 2a ed.
  6. Comissió Jurídica Assessora: Avantprojectes de la Comissió Jurídica Assessora 1934. Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 2008, 2a ed.
  7. Ribalta i Haro, Jaume: Avantprojecte de llei sobre la filiació extramatrimonial. Edició crítica i estudi d'un avantprojecte de llei inèdit de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República, a la Revista de Dret Històric Català, núm. 15 (IEC, Barcelona, 2016, pàg. 199-237).
  8. Utgés Vallespí, Maria: La documentació de la Comissió Jurídica de la Generalitat de Catalunya (1932-1936). Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 38, juny de 2014, pàg. 3 a 7.
  9. Velasco Rico, Clara: La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig; a Revista Catalana de Dret Públic, núm. 31, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2005.

Enllaços externsModifica

ReferènciesModifica