Comissió cinematogràfica

Una comissió cinematogràfica és una organització pública destinada a atraure els equips de producció dels diversos mitjans (incloent pel·lícules, televisió i comercials) per fomentar la filmació en uns territoris i indrets concrets, i oferir suport perquè les produccions puguin realitzar el seu treball sense problemes.