Commutador de creuament

El commutador de creuament és un dispositiu elèctric que té quatre punts de connexió i, tal com el seu nom indica, serveix per crear circuits elèctrics. S'utilitza a les instal·lacions elèctriques per fer circuits commutats que permetin encendre i apagar un llum d'una habitació des de més de 2 punts. Els commutadors de creuament s'instal·len en els punts intermedis del circuit de commutació i als extrems es munten commutadors normals de tres punts de connexió.

Imatge dels punts de connexió d'un commutador de creuament d'un habitatge.