Compte bancari

Un compte bancari és un contracte financer amb una entitat financera en virtut del qual es registren el balanç i els subsegüents moviments de diners del client.

Aspectes jurídicsModifica

Des del punt de vista contractual, un compte bancari és una modalitat específica de dipòsit. Pel contracte de dipòsit, una persona (dipositant) lliura un bé moble (diners) a una altra persona (dipositari) perquè aquesta el custodiï i li torni.[1]

Drets i obligacionsModifica

  • Dipositant (Client): Adquireix el dret de rebre una remuneració pels diners dipositats i el de retirar aquests fons en el moment que ho desitgi (si el tipus de compte és a la vista), o al venciment pactat, si es tracta d'un compte a termini. D'altra banda es compromet a respectar les condicions estipulades per l'entitat financera en el contracte d'obertura del compte.[1]
  • Dipositari (Entitat): Adquireix el dret d'utilitzar els fons rebuts per a les operacions de préstec, crèdit, etc., que són objecte de la seva activitat, i també els deures, com facilitar al Client la disponibilitat dels fons del seu compte en les condicions establertes, abonar, en els terminis estipulat, la remuneració pactada o la vigent per a un tipus determinat de compte (interessos), així com mantenir l'estricte secret professional (llevat dels requeriments de l'Administració Pública) sobre qualsevol informació rellevant als seus Clients.[1]

ContracteModifica

La instrumentació contractual es realitza mitjançant un contracte d'obertura, que conté al dors les condicions generals aplicables. Aquestes condicions no són negociables individualment, sinó que ja solen estar pre-establertes. Jurídicament es coneix com un contracte d'adhesió, un tipus de contracte utilitzat per múltiples companyies de serveis (subministraments d'aigua, gas, electricitat, assegurances…)[1]

TitularitatModifica

És titular d'un compte de clients la persona amb qui es formalitza el contracte. Com a tal, pot disposar del saldo al seu favor i serà responsable davant de l'entitat del moviment que es realitzi a través d'aquest compte. Segons el Codi Civil, el dret reconeix aquesta capacitat jurídica tant a persones físiques com a determinades organitzacions humanes, com associacions, fundacions, empreses... que es coneixen amb el nom de persones jurídiques.[1]

TipologiaModifica

ReferènciesModifica

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Calvet, Caterina. Manual bàsic de Banca. Sabadell: Edicions Comercials, 1999 [Consulta: 25 agost 2013].