Scarpone

pàgina de desambiguació de Wikimedia
(S'ha redirigit des de: Comtat de Scarpone)

El comtat de Scarpone fou una jurisdicció imperial del Ducat de Lotaríngia. El primer comte conegut fou Richwin (Ricuí) que portava el títol de comte de Scarpone. El seu fill Lluís va ser reconegut comte de Montbéliard, d'Altkirch i Ferrette per l'emperador (a més fou comte de Bar i senyor de Mousson per matrimoni) i va fundar la dinastia dita de Scarpone.

Richwin, comte de Scarpone
X Hildegarda d'Egisheim
│
└─> Lluís (mort el 1070/1073), comte de Montbéliard, d'Altkirch i de Ferrette
  X Sofia de Bar
  │
  ├─> Thierry I (1045 † 1105), comte de Montbéliard, de Bar i de Mousson
  │  X 1065 Ermentruda de Borgonya (1055 † 1105)
  │  │
  │  ├─> Thierry II (1081 -1163), comte de Montbéliard
  │  │  │
  │  │  ├─> Thierry III, mort entre 1155 i 1160
  │  │  │  X Gertruda d'Habsburg
  │  │  │
  │  │  ├─> Sofia (morat el 1148), hereva de Montbéliard
  │  │  │  X Ricard II, comte de Montfaucon. 
  │  │  │
  │  │  ├─> Estevaneta
  │  │  │  X Folmar, comte de Saarewerden
  │  │  │
  │  │  └─> Ermentruda
  │  │    X Eudes, comte de la Roche
  │  │
  │  ├─> Lluís (mort el 1103)
  │  │
  │  ├─> Fredric I (mort el 1160), comte de Ferrette i d'Altkirch
  │  │  X 1) 1111 Petrissa de Zähringen (morta el 1115)
  │  │  X 2) Estevaneta de Vaudémont
  │  │  │
  │  │  └2> Lluís I (mort el 1190), comte de Ferrette
  │  │    X Riquenza d'Habsburg (mort el 1180)
  │  │    │
  │  │    ├─> Lluís (mort abans del 1188)
  │  │    │
  │  │    ├─> Ulric I (mort el 1197), comte de Ferrette
  │  │    │
  │  │    ├─> Frederic II (mort el 1234), comte de Ferrette
  │  │    │  X Heilwig d'Urach
  │  │    │  │
  │  │    │  ├─> Ulric II (mort el 1275), comte de Ferrette
  │  │    │  │  X Agnès de Vergy
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Enric (mort el av.1256)
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Frederic, prior a Altkirch (1256-69)
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Lluís (mort abans del 1281), comte de Ferrette, senyor de Florimont
  │  │    │  │  │  X N de Rappoltstein
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  └─> Ulric, senyor de Florimont
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Teobald, comte de Ferrette
  │  │    │  │  │  X Caterina de Klingen
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  ├─> Ulric III (mort el 1324), comte de Ferrette
  │  │    │  │  │  │  X 1303 Joana de Borgonya (morta el 1347)
  │  │    │  │  │  │  │
  │  │    │  │  │  │  ├─> Joana (1300 -1351), comtessa de Ferrette
  │  │    │  │  │  │  │  X 1324 Albert II (1298 -1358), duc d'Àustria
  │  │    │  │  │  │  │
  │  │    │  │  │  │  └─> Ursula (morta el 1367), dama de Belfort
  │  │    │  │  │  │    X 1) Hug (mort el 1354), comte d'Hohenberg
  │  │    │  │  │  │    X 2) Guillem de Montfort (mort el 1373)
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  ├─> Teobald (mort elabans dels 1312)
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  ├─> Joan, senyor de Rougemont
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  ├─> Herzelinda, (morta el 1317)
  │  │    │  │  │  │  X Otó d'Ochsenstein (mort el 1327)
  │  │    │  │  │  │
  │  │    │  │  │  └─> Sofia (morta el 1344)
  │  │    │  │  │    X Ulric III (mort el 1344), comte de Wurtemberg
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Adelaida
  │  │    │  │  │  X Ulric de Regensberg
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  ├─> Sofia
  │  │    │  │  │  X Conrad, comte d'Horbourg
  │  │    │  │  │
  │  │    │  │  └─> Estefania (morta el 1276)
  │  │    │  │    X Konrad Werner d'Hattstatt (mort el 1320)
  │  │    │  │
  │  │    │  ├─> Ludwig (mort el 1236)
  │  │    │  │
  │  │    │  ├─> Bertold (mort el 1262), bisbe de Basilea
  │  │    │  │
  │  │    │  ├─> Albert
  │  │    │  │
  │  │    │  ├─> Adelgarda (morta després de 1282)
  │  │    │  │  X 1226 Thierry (mort el 1282), comte de Montbéliard
  │  │    │  │
  │  │    │  └─> Anna, abadessa de Secken (1260-73)
  │  │    │
  │  │    └─> Helwida (morta el 1188)
  │  │
  │  ├─> Renald I (1090 -1150), comte de Bar i senyor de Mousson
  │  │  X 1) N.
  │  │  X 2) 1120 Gisela de Vaudémont (1090 -1141)
  │  │  │
  │  │  ├1> N. (1113 - abans del 1120)
  │  │  │
  │  │  ├2> Hug (v.1120 -1141)
  │  │  │
  │  │  ├2> Agnès
  │  │  │  X 1140 Albert I (mort el 1163), comte de Chiny 
  │  │  │
  │  │  ├2> Clemència
  │  │  │  X 1) 1140 Renald II, comte de Clermont (1070 † 1162)
  │  │  │  X 2) Teobald III, senyor de Crépy
  │  │  │
  │  │  ├2> Renald II (1115 -1170), comte de Bar
  │  │  │  X 1155 Agnès de Xampanya (1138 -1207)
  │  │  │  │
  │  │  │  ├─> Enric I (1158 -1190), comte de Bar
  │  │  │  │
  │  │  │  ├─> Teobald I (1158 -1214), comte de Bar
  │  │  │  │  X 1) 1176 Laureta de Looz (morta el 1190)
  │  │  │  │  X 2) 1189 Ermesinda de Brienne (1189 -1211)
  │  │  │  │  X 3) 1195 Ermesinda I (1186 -1247), comtessa de Luxemburg,
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├1> Agnès (morta el 1226)
  │  │  │  │  │  X 1189 Ferry II (mort el 1213), duc de Lorena
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├2> Enric II (1190 -1239), comte de Bar
  │  │  │  │  │  X 1219 Felipa de Dreux (1192 -1242)
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Margarida (1220 -1275)
  │  │  │  │  │  │  X 1240 Enric V (1217 -1281), comte de Luxemburg
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Teobald II (vers 1221 -1291), comte de Bar
  │  │  │  │  │  │  X 1) 1243 Joana de Dampierre
  │  │  │  │  │  │  X 2) 1266 Joana de Toucy
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Enric III (1259 -1302)
  │  │  │  │  │  │  │  X 1293 Elionor d'Anglaterra (1269 - 1297)
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Eduard I (1295 -1336), comte de Bar
  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria de Borgonya
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Enric IV (mort el 1344), comte de Bar
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1338 Iolanda de Dampierre (1331 -1395)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Eduard II (1339 -1352), comte de Bar
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  └─> Robert I (1344 -1411), comte i després duc de Bar
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    X 1364 Maria de França (1344 -1404)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Iolanda, (1365 -1431)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  X 1384 Joan I d'Aragó (1350 -1395)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Enric de Marle (1366 -1396), senyor de Marle
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  X Maria de Coucy (1366 -1405)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  └─> Robert de Marle (mort el 1415), comte de Marle i de Soissons
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    X 1408 Joana de Béthune (mort el 1450)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │    └─> Joana (1415 -1462), comtessa de Marle i de Soissons
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │      X 1435 Lluís de Luxemburg (1418 -1475), comte de Ligny i de Saint Pol
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Felip (1372 -1396)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Carles (1373 -1392), senyor de Nogent-le-Rotrou 
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Maria (1374 -?)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  X 1384 Guillem II, marcgravi de Namur (1355 † 1418)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Eduard III (mort el 1415), duc de Bar 
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Lluís (mort el 1431), bisbe de Verdun, cardenal i duc de Bar.
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Iolanda la Jove, (morta el 1421)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  X Adolf duc de Juliers (Jülich) i de Berg (mort el 1437)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Joan (1380 -1415), senyor de Puisaye 
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    ├─> Bona (morta el 1400)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │  X 1393 Walerà de Luxemburg, comte de Ligny (mort el 1415)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │
  │  │  │  │  │  │  │  │  │    └─> Joana (morta el 1402)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │      X 1393 Teodor Paleòleg, marquès de Montferrat (1361 -1418)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Elionor (mort el 1332)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1330 Raül (mort el 1346), duc de Lorena
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  └─> Beatriu
  │  │  │  │  │  │  │  │    X Guiu Gonzaga (mort el 1369), senyor de Màntua
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  └─> Joana (1295 -1361)
  │  │  │  │  │  │  │    X Joan, comte de Warren, de Sussex i de Strathein
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Joan (mort el 1317), senyor de Puisaye
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Teobald (mort el 1312), bisbe de Lieja
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Renald (mort el 1316), bisbe de Metz
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Erard (mort el vers 1336), senyor de Pierrepont
  │  │  │  │  │  │  │  X Isabel de Lorena (morta el 1353)
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Teobald (mort el 1354), senyor de Pierrepont
  │  │  │  │  │  │  │  │  X Maria de Namur (1322 -1357)
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Iolanda, dama d'Ancerville
  │  │  │  │  │  │  │  │  │  X Eudes de Grancey
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  └─> Isabel, dama de Pierrepont
  │  │  │  │  │  │  │  │    X Otó d'Arkel (mort el 1396)
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Renald, senyor de Pierrefitte
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Joan (mort el 1366), senyor de Pierrepont
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Frederic (mort el 1355), semyor de Norroy
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├─> Enriqueta
  │  │  │  │  │  │  │  │  X Enric, comte de Lützelstein
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  └─> Maria
  │  │  │  │  │  │  │    X Joan, comte de Dampierre
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Pere, mort abans de 1349, senyor de Pierrefort
  │  │  │  │  │  │  │  X 1) Joana de Vienne
  │  │  │  │  │  │  │  X 2) Elionor de Poitiers
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├1> Enric (mort el 1380), senyor de Pierrefort
  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1342 Isabel de Vergy
  │  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  │  └─> Pere (1343 -1380)
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├1> Hug (mort el 1361), bisbe de Verdun
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├1> Esteve, mort jove
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  ├1> Giseleta
  │  │  │  │  │  │  │  │  X 1334 Joan (mort el 1380), comte de Saarbruck
  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  │  └1> Joana
  │  │  │  │  │  │  │    X Walram (mort el 1366), comte de Deux-Ponts (Zweibrucken)
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Felipa (morta el 1290)
  │  │  │  │  │  │  │  X 1263 amb Otó IV, comte de Borgonya
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Alix (morta el 1307)
  │  │  │  │  │  │  │  X 1278 Mateu de Lorena (mort el 1282), senyor de Beauregard
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Mari (mort el 1333)
  │  │  │  │  │  │  │  X Gobert d'Aspremont (mort el 1302)
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Isabel, citada el 1295
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  ├2> Iolanda, morta jove
  │  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  │  └2> Margarida, abadessa de Saint-Mauré
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Enric, esmentat en 1249
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Joana (1225 -1299)
  │  │  │  │  │  │  X 1) Frederic de Blamont (mort el 1255)
  │  │  │  │  │  │  X 2) Lluís (1235 - 1299), comte de Looz i de Chiny 
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Renald (mort el 1271)
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  ├─> Erard (mort el 1335)
  │  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  │  └─> Isabel (morta el 1320)
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├2> Agnès
  │  │  │  │  │  X Hug V de Châtillon (mort el 1248), comte de Saint-Pol i de Blois
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├2> Margarida
  │  │  │  │  │  X 1) 1221 Enric III, comte de Salm (1191 -1228)
  │  │  │  │  │  X 2) Enric de Dampierre (mort el 1259)
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├3> Renald, senyor de Briey
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├3> una filla, morta el 1214
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  ├3> Elisabet (mort el 1262)
  │  │  │  │  │  X Walera de Limburg (mort el 1242), senyor de Monschau
  │  │  │  │  │
  │  │  │  │  └3> Margarida
  │  │  │  │    X 1) Hug III (mort el 1243), comte de Vaudémont
  │  │  │  │    X 2) Enric de Bois
  │  │  │  │
  │  │  │  ├─> Renald de Bar (mort el 1217), bisbe de Chartres de 1182 a 1217
  │  │  │  │
  │  │  │  └─> Hug, canonge a Chartres
  │  │  │
  │  │  ├2> Thierry (mort el 1171), bisbe de Metz
  │  │  │
  │  │  ├2> Matilde
  │  │  │  X Conrad I, comte de Kerberch
  │  │  │
  │  │  └2> Estefania, dama de Commercy
  │  │    X Hug III, senyor de Broyes
  │  │
  │  ├─> Esteve (mort el 1162), bisbe de Metz
  │  │
  │  ├─> Guillem, mort avant 1105
  │  │
  │  ├─> Hug, citat el 1105, probablement religiós
  │  │
  │  ├─> Guntilda (morta el 1331), abadessa de Biblisheim
  │  │
  │  └─> Agnès
  │    X 1104 Hermann II, comte de Salm (mort el 1136)
  │
  ├─> Brunó
  │
  ├─> Lluís, citat el 1080
  │
  ├─> Frederic (mort el 1092), marquès de Susa
  │
  ├─> Sofia, casada amb Folmar, comte de Froburg
  │
  ├─> Beatriu (morta el 1092)
  │  X Bertold I de Zähringen (mort el 1078), duc de Caríntia
  │
  └─> Matilde
    X Hug de Dagsburg i Nordgau (mort el 1089)