Consell de Justícia de Catalunya

El Consell de Justícia de Catalunya és un òrgan de govern del Poder Judicial a Catalunya previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 que encara no s'ha pogut constituir, degut a la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'Estatut català i a la necessitat de reformar la Llei Orgànica del Poder Judical, que avui dia resta sense realitzar-se.

El Consell de Justícia de Catalunya ha d'actuar com a òrgan independent del Consell General del Poder Judicial d'Espanya sense perjudici de les competències d'aquest darrer.

ComposicióModifica

D'acord amb l'Estatut, el Consell ha d'estar integrat pel President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el presideix, i pels membres nomenats entre jutges, magistrats fiscals o juristes de reconegut prestigi. El Parlament de Catalunya ha de designar els membres que determini la llei.

AtribucionsModifica

Les atribucions més importants del Consell de Justícia de Catalunya respecte als òrgans jurisdiccionals situats al territori de Catalunya són, segons l'Estatut d'Autonomia:

  • Participar en la designació del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i també en la designació dels presidents de sala del Tribunal i dels presidents de les audiències provincials.
  • Instruir expedients i exercir les funcions disciplinàries sobre jutges i magistrats.
  • Participar en la planificació de la inspecció de jutjats i tribunals, ordenar-ne la inspecció i la vigilància, i fer propostes en aquest àmbit, atendre les ordres d’inspecció dels jutjats i tribunals que insti el Govern de Catalunya, i donar compte de la resolució i de les mesures adoptades.
  • Precisar i aplicar, a Catalunya, els reglaments del Consell General del Poder Judicial.
  • Presentar una memòria anual al Parlament sobre l’estat i el funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya.

Enllaços externsModifica