Constant de desintegració

La constant de desintegració, o constant radioactiva, és el coeficient de proporcionalitat que relaciona el nombre de nuclis atòmics que es desintegren per unitat de temps (activitat radioactiva) amb el nombre de nuclis atòmics presents en aquell instant. És una constant característica de cada isòtop radioactiu o radioisòtop. Les seves unitats son d'1/temps.

Representació del nombre de nuclis que queden sense desintegrar en funció del temps per a tres radioisòtops amb constants de desintegració petita, mitjana i gran.

L'expressió matemàtica és donada per l'equació:

essent:

  • la constant de desintegració
  • el nombre de nuclis atòmics presents, i
  • l'activitat radioactiva , això és la variació amb el temps del nombre de nuclis que desapareixen, el signe negatiu indica el fet de la minva del nombre de nuclis.[1]
Valors de constants de desintegració de varis radioisòtops
Radioisòtop U-238 Pu-239 C-14 Ra-226 Rn-220 Li-8 Bi-214
(s–1) 5,0 × 10–18 9,2 × 10–13 3,9 × 10–12 1,4 × 10–11 1,3 × 10–2 0.825 4,3 × 103

Relacions amb d'altres constantsModifica

En radioactivitat s'empren habitualment altres constants que relacionen de manera inversa amb la constant de desintegració:

  • Vida mitjana,  , és el valor mitjà del temps d'existència (és a dir, de ‘‘vida’’) d'un nucli d'una espècie radioactiva abans de desintegrar-se:  .[2]
  • Període de semidesintegració o període radioactiu,  , és el temps necessari perquè es desintegrin la meitat dels nuclis d'una substància radioactiva:  .[3]

ReferènciesModifica

  1. «constant de desintegració | enciclopèdia.cat». [Consulta: 20 juny 2019].
  2. «vida mitjana | enciclopèdia.cat». [Consulta: 20 juny 2019].
  3. «període radioactiu | enciclopèdia.cat». [Consulta: 20 juny 2019].