Contracte per diferències

Contracte per diferències (o "CFD" acrònim de l'expressió anglesa Contract For Difference) és un contracte pel qual un intermediari borsari (agència de valors) es compromet a abonar o carregar en el compte del seu client (comprador de CFDs) la diferència positiva o negativa del valor en borsa d'un conjunt d'accions entre la data de compra dels CFDs i la data de venciment normalment indeterminada, a canvi d'una comissió de corretatge, un dipòsit de garantia, i interessos sobre el valors de les accions, per exemple 0,25%, 10% i un interès (Euribor + 2%) anual sobre els valors de les accions.

Aquest tipus d'operacions permet jugar en borsa amb un capital substancialment inferior al que s'hauria d'emprar amb la compravenda d'accions, perquè el client o comprador de les CFDs no és propietari de les accions, és com si aquestes es llogaren però no es compren ni es venen estrictament.

Diferències entre els CFDs i altres derivats financersModifica

Característiques Accions Warrants Futurs CFDs
Transparència No No
Mercat organitzat No
Apalancament No Si
Cost de finançament No No No Si
Pèrdua potencial limitada No No No
Stop garantit No No No
Posició curta No
Corretatge únic No
Cost de manteniment No
Sense custòdies No No
Pagament de dividends No No
Cost per abonament de dividends No No
Cànon borsa/cambra No