La cristianització és un procés que consisteix a integrar algú o alguna cosa al cristianisme.

Es pot aplicar igualment a objectes (alguns menhirs per exemple, foren cristianitzats afegint-hi una creu al capdamunt).