Curs d'Orientació Universitària

Curs d'Orientació Universitària (o COU abreviat) era un curs que s'havia de fer a Espanya dels 17 als 18 anys segons el sistema educatiu anterior a la LOGSE per entrar a la universitat després d'haver fet el batxillerat unificat polivalent (BUP), dels 14 als 17.

Conceptes relacionats del sistema educatiu

modifica

Les altres etapes del sistema educatiu espanyol eren:

  • EGB (ensenyament general bàsic, obligatori dels 6 als 14 anys)
  • BUP i COU (després de l'EGB i abans de la universitat)
  • FP (formació professional, després de l'EGB)