Déu del temps

Diverses mitologies tenen una figura coneguda com el déu del temps, una divinitat que regeix el pas de les hores, de les estacions i de la vida humana (com les moires i els seus derivats). Aquests atributs poden estar units en una sola figura o repartits entre diversos déus i dees. A continuació, s'inclouen alguns dels déus del temps més representatius: