La Depressió Litoral és una unitat de relleu a Catalunya. És situada entre la costa mediterrània i la Serralada Litoral, i comprèn gran part de les comarques del Barcelonès i el Maresme.

Mapa de les diverses unitats morfoestructurals de Catalunya:
  Petits contraforts de la Depressió Central
  Depressió Litoral, Prelitoral i altres planes costaneres