En literatura, la descripció és la representació d'alguna cosa amb paraules. Es tracta de fer veure al lector un objecte, un paisatge, una persona... i de vegades, fer sentir una experiència, una emoció, un sentiment de qui descriu.

La descripció pot ser objectiva, si té una intenció explicativa o informativa. També pot ser subjectiva, si qui escriu deixa entreveure l'opinió o els sentiments que li produeix allò que es descriu.

En un text descriptiu, són molt freqüents els adjectius i els situacionals. Exemples d'adjectius: groc, verd, vermell, gran, petit, gros, prim, ample, estret, bonic, lleig... Exemples de situacionals: a dalt, a baix, davant, darrere, a la dreta, a l'esquerra, més amunt, més avall...

Per fer una descripció es pot seguir el següent ordre:

  1. Observació i retenció dels trets dominants, característiques generals, d'allò que es vol descriure.
  2. Anàlisi detallada seguint un ordre: de dreta a esquerra, de dalt a baix, d'allò més general a allò més concret...
  3. Redacció, seguint un ordre triat d'acord amb l'element que es vulgui destacar més.

La descripció acostuma a ser enumerativa. Els elements de l'enumeració se separen mitjançant comes o de la conjunció i.

Exemple d'enumeració:

"Dins d'aquella caixa hi havia agulles d'estendre, fotografies, fils, culleres, claus, cartes, llibres, i fins i tot algun mitjó."

Quan hem de descriure a persones és com si féssim un retrat emprant les paraules. Aquestes descripcions comparteixen moltes característiques amb les decripciones de llocs: també segueixen un ordre determinat, es destaquen els trets més representatius de la persona, abunden els substantius i adjectius i reflecteixen la impressió que produeix aquesta persona a l'observador.

Alguns dels aspectes que més freqüentment s'inclouen en els retrats són els següents:

Aspecte físic general de la persona: parlem, per exemple, de l'edat, l'alçada i la constitució física (gruixut, prim, corpulent, alt, baix ...) Detalls significatius del cap i la cara: color de cabell i ulls, nas, boca ... Com va vestit. Trets que defineixen la seva personalitat: decidit, amigable, eficient, intel·ligent, simpàtic, elegant, fantasiós, bromista, innocent, ordenat, responsable ...


En la descripció poden aparèixer altres recursos literaris, com la personificació quan l'autor atorga al paisatge o objecte descrit personalitat pròpia.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Descripció