Dicasteri (del grec δικαστήριον: ''jutjat de dret', de δικάστης: 'jutge' / 'jurat') és un italianisme usat en l'ambit administratiu de l'Estat de la Ciutat del Vaticà s'utilitza per referir-se als departaments de la Cúria Romana.

A part del secretari d'estat (el secretariat del Papa), aquests dicasteris s'agrupen en les categories següents:


 1. Congregacions, encapçalat per un Prefecte, que és més freqüentment un cardenal:
 • Congregació de la doctrina de la Fe
 • Congregació de les esglésies orientals
 • Congregació per la veneració divina i la disciplina dels sagraments
 • Congregació per les causes dels sants
 • Congregació pels bisbes
 • Congregació per a l'evangelització de la població
 • Congregació per al clergat
 • Congregació per a instituts de vida sagrada i societats de vida apostòlica
 • Congregació per a l'educació catòlica (per a Seminaris i Centres d'Ensenyament)


Pel que fa a la gestió penitenciària, penal i judicial el dicasteri disposa:

 • Presó Apostòlica encapçalada pel Comandant de Presó, per al "fòrum intern" (qüestions de consciència, absolució de censura).
 • Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica, encapçalat pel Prefecte
 • Tribunal de la Rota, encapçalat pel Degà, que els casos de jutges com aquells portaven demostrar la nul·litat d'un matrimoni
 • Consells pontificals, cada un encapçalat per un President
 • Consell Pontifical per promoure la unió cristiana
 • Consell Pontifical per la família
 • Consell Pontifical per la justícia i la pau
 • Consell Pontifical d'un sol cor (per la promoció humana)
 • Consell Pontifical per la cura pastoral d'immigrants i itinerants
 • Consell Pontifical per l'ajuda pastoral a treballadors d'assistència sanitària
 • Consell Pontifical per la interpretació de texts legislatius
 • Consell Pontifical per un diàleg interreligiós
 • Consell Pontifical per la cultura
 • Consell Pontifical per comunicacions socials.


També resulta d'interès:

 1. Altres:
 • Cambra Apostòlica encapçalat pel camarlenc
 • Administració del patrimoni
 • Prefectura Pels afers econòmics De La Santa Seu
 • Prefectura De La Casa Papal (sovint referit a ella com l'Audiència)
 • Oficina per a les celebracions litúrgiques del pontífex suprem
 • Oficina D'estadística Central de l'església
 • Comissions papals, de les que destaquem:
  • Comissió Pontifical per al patrimoni de l'església
  • Comissió Pontifical per a l'arqueologia sagrada
  • Comissió Bíblica Pontifical
  • Comissió Pontifical Ecclesia dei
  • Comissió Pontifical per l'estat de Ciutat del Vaticà

Les comissions es classifiquen sovint no com a parts integrals de la Cúria Romana però si com a associades.

D'una manera similar trobem els Arxius Secrets Del Vaticà i la Biblioteca Apostòlica Del Vaticà que també estan connectats amb la Santa Seu.

Enllaços externs

modifica
 • Explicació dels dicasteris (anglès)