Discussió:Economia ecològica

Afegeix una discussió
No hi ha cap discussió en aquesta pàgina.

S'ha fusionat Economia verda amb Economoia ecològica.

Crec que no s'han d'igualar els conceptes. Economia ecològica és una disciplina d'estudi i avaluació (com l'economia) que comptabilitza els valors del medi ambient -biodiversitat, suport vital, recursos naturals...- dins els paràmetres de la comptabilitat econòmica.

Economia verda és un concepte que s'està desenvolupant més aviat associat a l'activitat econòmica que aporta valor afegit aprofitant recursos menystinguts per lesa activitats BAU.

Per exemple potenciant l'estalvi que aporten les millores d'eficiència en l'ús de recursos materials i energia. Tancament del cicle de materials evitant abocadors i estracció de nou material. Redissenyant el procés o servei perquè sigui més fàcil d'aplicar les millores abans citades... Extret de pàgina web Generalitat Catalunya "El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) descriu l’economia verda com la que té com a resultat millorar el benestar humà i l’equitat social, reduir els riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals i harmonitzar el desenvolupament econòmic i el consum eficient dels recursos."

Proposo tornar a separar els dos conceptes tot i manteint lligams en alguns aspectes

Torna a la pàgina "Economia ecològica".