Drets fonamentals

drets protegits i garantits per la llei

Els drets fonamentals són un conjunt de drets que han estat reconeguts i se'ls ha dotat d'un alt grau de protecció. Aquests drets s'identifiquen específicament en una constitució o s'han trobat en les lleis. L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 de les Nacions Unides, establert el 2015, subratlla el vincle entre la promoció dels drets humans i el manteniment de la pau.[1]

Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà.

Llista de drets importants

modifica

Entre els drets universalment reconeguts que es consideren fonamentals, és a dir, continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de l'ONU, o el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU, s'inclouen els següents:

Referències

modifica