Assaig de duresa Vickers

(S'ha redirigit des de: Duresa de Vickers)

L'assaig de duresa Vickers, també anomenat assaig universal, és un mètode per mesurar la duresa dels materials. Les seves càrregues van de 5 a 125 quiloponds (de cinc en cinc). El seu penetrador és una piràmide de diamant amb un angle base de 136º.

Punta de duròmetre per assaig Vickers.

S'empra per a làmines primes fins a 0,15 mm (0.006 polzades) i no es llegeix directament a la màquina. Per determinar el nombre de duresa (HV) s'aplica la fórmula següent:

Microfotografia de l'emprenta del vèrtex en la prova de duresa de Vickers sobre acer

On F és la força aplicada al penetrador en quilopond, i d és la mitjana aritmètica de les diagonals de l'empremta.

Aquest assaig constitueix una millora a l'assaig de duresa Brinell. Es pressiona el vèrtex contra una proveta, sota càrregues més lleugeres que les utilitzades en l'assaig Brinell. Es mesuren les diagonals de la impressió quadrada i es troba la mitjana per aplicar la fórmula abans esmentada.

Aquest tipus d'assaig és recomanat per dureses superiors a 500 HB (en cas de ser inferior, se sol usar l'assaig de duresa Brinell). Aquest assaig, a més, pot usar-se en superfícies no planes. Serveix per mesurar tota mena de duresa, i gruixos petits. (Encara que si el material és molt tou, s'utilitza el mètode de Brinell)

En aquest cas, l'esquema de mesura és el següent:

Resultat de la mesura, Tipus de duresa i Força aplicada

Diamant tallat en forma de piràmide insert en la punta metàl·lica d'un testador Vickers. Noteu la geometria de les arestes de la piràmide.

Exemple:

315 HV 30

On les unitats són:

kp/mm kp

Vegeu també modifica