Els duumvirs eren els presidents d'una Cúria o Consell Municipal a l'antiga Roma. És l'equivalent a alcalde. El seu càrrec era per elecció. Com indica el seu nom el càrrec l'exercien dues persones a la vegada que prenien les decisions per consens. Quan els duumvirs acabaven les seves funcions (que duraven un any) esdevenien membres vitalicis de la Cúria.

En algunes ciutat les funcions dels duumvirs l'exercia una sola persona que llavors era anomenada summus magistratus (magistrat suprem).

També es troba la forma duomvir o duovir.

Hi havia diverses classes de duumvirs:

  • duumviri juri dicundo, els més alts magistrats als municipis o colònies.
  • duumviri navales, magistrats extraordinaris nomenats per equipar una flota quan feia falta, inicialment nomenats pels cònsols (o dictadors) i més tard elegits.
  • duumviri perduellionis.
  • duumviri quinquennales, censors als municipis.
  • duumviri sacri, magistrats extraordinaris nomenats per construir un temple.
  • duumviri sacrorum, encarregats de la custòdia dels llibres sibil·lins (després aquesta feina va passar als decemviri sacris faciundis).
  • duumviri viis extra urbem purgandis, ajudants dels edils, encarregats dels carrers dels suburbis de Roma fora de les portes de la ciutat. August va abolir l'ofici i els seus deures transferits als quattuorviri.