Editor web

Un editor web és un programari que permet crear pàgines web. Encara que el marcatge d'HTML d'una pàgina web pot ser escrit amb qualsevol editor de text, els editors d'HTML especialitzats són més convenients i afegeixen funcionalitat. Per exemple, molts editors d'HTML treballen no tan sols amb HTML, sinó també amb tecnologies relacionades com CSS, l'XML i JavaScript o ECMAScript. En alguns casos també gestionen comunicació amb servidors de webs remots mitjançant FTP i WebDAV, i sistemes de gestió de la versió com CVS o Subversion.