L'energia d'enllaç és el valor mitjà de les energies de dissociació de l'enllaç en fase gasosa (normalment a una temperatura de 298 K) per a tots els enllaços del mateix tipus dins de la mateixa espècie química. L'energia d'enllaç mitjana per al metà , per exemple, és una quarta part de l'entalpia de reacció del procés:[1]

Animació de la dissociació d'una molècula diatòmica AB en dos àtoms, A i B.

Les energies d'enllaç tabulades són generalment valors d'energies d'enllaç fetes una mitjana sobre una sèrie d'espècies químiques típiques seleccionades que contenen aquest tipus d'enllaç. Així, en el metà existeixen quatre energies de dissociació dels enllaços , corresponents a les quatre reaccions següents:

L'energia d'enllaç en el metà és la mitjana d'aquests quatre valors:
[2]

A la taula següent hi ha les energies d'enllaç dels enllaços més importants. Destaca la tendència a augmentar l'energia amb el nombre d'enllaços π. Així l'enllaç simple té una energia de 348 kJ/mol, el doble, format per un enllaç σ i un π, , té més energia, 612 kJ/mol i el triple , amb un enllaç σ i dos π, és el que en té més, 837 kJ/mol. Una altra tendència s'observa en els enllaços entre el carboni i els halògens que disminueix l'energia d'enllaç en augmentar el nombre atòmic de l'halogen degut a l'increment de la grandària de l'àtom d'halogen que fa que els seus orbitals atòmics se superposin menys amb els orbitals atòmic del petit àtom de carboni.[3]

Energies mitjanes de dissociació homolítiques d'alguns enllaços[3]
Enllaç , kJ/mol Enllaç , kJ/mol Enllaç , kJ/mol

C-H
C-C
CC (benzè)
C=C
CC

412
348
518
612
837

C-O
C=O
C-N
C-F
C-Cl
C-Br
C-I

360
743
305
484
338
276
238

N-H
N-N
N=N
N-O
N=O
N-F
N-Cl
O-H
O-O

388
163
409
210
630
195
381
463
157

Referències modifica

  1. Chemistry (IUPAC), The International Union of Pure and Applied. «IUPAC - bond energy (B00701)». [Consulta: 5 octubre 2022].
  2. Morrison, Robert Thornton. Química orgânica. México: Addison Wesley Longman, 1998. ISBN 968-444-340-4. 
  3. 3,0 3,1 Atkins, Peter William. Principios de química : los caminos del descubrimiento. 3a. ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006. ISBN 950-06-0080-3.