Diferència entre revisions de la pàgina «Oclusiva velar sorda»

completant
m
imported>80.58.53.42.proxycache.rima-tde.net
(completant)
----
 
[[Fonema de la llengua catalana]] que es transcriu com a /k/. Es pot realitzar-se segons els [[al.lòfon|al·lòfons]] que s'expliquen a continuació:.
 
*[[al.lòfon|Al·lòfons]]:
 
**Com a norma general, es realitza a [[so consonàntic velar oclusiu sord|consonant velar oclusiva sorda]]: ''cas'' > /'kas/ > ['kas]; ''quin'' > /'kin/ > ['kin].
 
**Excepcionalment,Però si s'esdevé en posició de tancament de [[síl.laba|síl·laba]] seguit de [[consonant sonora]], s'assimila a la [[sonoritat]] d'aquesta [[consonant]] i es pronuncia, per tant, amb un segon [[al.lòfon|al·lòfon]]: la [[so consonàntic velar oclusiu sonor|consonant velar oclusiva sonora]]. Aquest fenomen es dóna poc sovint a l'interior de mot (''èczema'' > /'εgzema/ > ['εgz∂m∂]); però ,es molt freqüent per [[fonosintaxi]], és a dir, entre el [[fonema]] final d'un mot i el [[fonema]] inicial del [[mot]] següent: ''sac buit'' > /'sak'bujt/ > ['sag'bujt].
 
**Si aquest [[fonema]] ocupa posició de tancament de [[síl.laba|síl·laba]] i va seguit d'un [[fonema consonàntic alveolar nasal|fonema /n/]] que inicia la [[síl.laba|síl·laba]] següent, tendeix a realitzar-se amb un tercer [[al.lòfon|al·lòfon]], la [[so consonàntic velar nasal|consonant velar nasal]] ([ŋ]). Per exemple, ''aràcnid'' es pronuncia com si fos escrit "aràng·nid". Aquest fenomen és més perceptible en l'[[elocució]] ràpida i informal, en la qual pot arribar a donar-se també quan /k/ (en posició de tancament de [[síl.laba|síl·laba]]) va seguit de [[fonema consonàntic bilabial nasal|/m/]], aleshores ''dracma'' pot sonar com si fos escrit "drang·ma". Val a dir, però, que aquest [[al.lòfon|al·lòfon]] no apareix mai per [[fonètica sintàctica]], és a dir, entre un mot acabat en /k/ seguit d'un altre començat en [[so consonàntic alveolar nasal|''n'']] (''poc nas'') o [[fonema consonàntic bilabial nasal|''m'']] (''poc mal'').
**A molts llocs de [[Mallorca]], com a [[Santanyí]] el [[fonema]] /k/, en posició d'inici de [[síl.laba|síl·laba]], es pronuncia encara amb un altre [[al.lòfon|al·lòfon]]: la [[consonant mediopalatal oclusiva sorda]].
 
 
*[[arxifonema|Arxifonemes]]:
''cas'' > /'kas/ > ['kas]; ''quin'' > /'kin/ > ['kin].
En posició de tancament de [[síl.laba|síl·laba]], aquest [[fonema]] i el seu correlat [[consonant sonora|sonor]] (la [[so consonàntic velar oclusiu sonor|consonant velar oclusiva sonora]]) integren l'[[arxifonema consonàntic velar oclusiu]] /K/.
 
*[[Escriptura]]: