Diferència entre revisions de la pàgina «Real Time Control Protocol»

RTCP defineix varis tipus de paquets que inclouen:
 
:- Informes d'emissor: PermetenaPermeten a l'emissor actiu en una sessió informar sobre estadístiques de recepció i transmissió.
:- Informes de receptor: Els utilitzen els receptors que no són emissors per a enviar estadístiques sobre la recepció.
:- Descripció de la font: Porta els CNAMEs i altres dades que descriuen la informació dels emissors.
A continuació explicarem la importància de l'existència d'aquests paquets.
 
En transmissions [[multicast]] la informació de control pot consumir un [[ample de banda]] considerable. Per a fer-se càrrec d'aquest problema RTCP ha establert un mecanisme per a reduir la transmissió d'informació de control a mesura que ingressen més usuaris, que consisteix en limitar la quantitat de trànsit de RTCP en un petit porcentatgepercentatge de tràfic de dades en [[RTP]]. Aquest mecanisme també assigna més ample de banda RTCP als emissors actius.
 
Un cop un participant sap quant ample de banda pot consumir amb el trànsit de RTCP l'aplicació comença a enviar informes periòdics de la tasatassa adequada. Els informes d'emissor i de receptor contenen informació sobre les dadsdades rebudes de totes les fonts en el període d'informes més recent. El que les diferencia és que els informes d'emissor inclouen informació extra sobre l'emissor.
 
Tant els informes d'esmissoremissor (sender reports) com els de receptor (receiver reports) contenen un bloc de dades per font que ha estat escoltada des de l'últim informe. Cada bloc conté les següents estadístiques per a la font determinada:
 
: · El seu [[SSRC]]
: · Retard des de l'últim informe d'emissor rebut a través de RTCP per a la font.
 
Els receptors poden deduir moltes coses a partir d'aquestes informacions sobre l'estat de la sessió. Per exemple, poden veure si altres receptors estan obtenint millor qualitat d'un altre emissor que la de que ells disposen. Això pot ser un indici per a reservar recursos el símptomesímptoma d'un problema a la xarxa que ha de ser atès.
 
 
<b>Paquet de descripció de la font<b>
 
Aquest paquet conté com a mínim el [[SSRC]] i el CNAME de l'emissor. El nom canònic és derivat, de tal manera que totes les aplicacions que generen <i>media streams<i> que requereixin ser sincronitzades, escolliran el mateix CNAME enacraencara que puguin escollir diferents SSRC. Això permet al receptor identificar el <i>media stream<i> que ve del mateix emissor.
 
Es poden incloure altres dades en aquest paquet, com ara el nom real de l'usuari i el seu e-mail. Aquests són utilitzats a la interfícice de l'usuari per a permetre identificar les persones.
 
 
Es poden incloure altres dades en aquest paquet, com ara el nom real de l'usuari i el seu e-mail. Aquests són utilitzats a la interfíciceinterfície de l'usuari per a permetre identificar les persones.
 
==Capçalera RTCP==
Usuari anònim