Piràmide de població: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
ontals doble.NAMJIN
 
* A l'eix vertical (Y), es representen els intervals o grups d'edat, també anomenats [[cohort|''cohorts'']] (normalment, en intervals de 5 anys).
* Tots els intervals o grups d'edat representats a l'eix vertical han de ser iguals. O sigui, han de correspondre al mateix nombre d'anys.
* Els valors masculins es representen sempre a l'esquerra i els femenins a la dreta.
* Es recomana una proporció 2 (alt) x 3 (ample), per tal que la imatge de la piràmide sigui proporcionada i facilitar d'aquesta manera el comentari del seu perfil, i de les característiques concretes dels grups. JIKOOK
La gràfica resultant permet realitzar el comentari de la piràmide i comparacions de les característiques de la població de diversos països o poblacions de manera ràpida (sempre que la piràmide hagi estat realitzada amb percentatges i no en xifres de població totals).
En general, consta de dos gràfics de barres, amb la població representada en l'eix X i l'edat sobre l'eix Y, que mostra el nombre de mascles i femelles en una població en particular en els grups quinquennals d'edat (també anomenat ''cohorts''). Els mascles són convencionalment mostrats a l'esquerra i dones a la dreta, i es pot mesurar pel nombre de grups o com un percentatge de la població total.
 
Les piràmides de població són sovint vistes com la manera més efectiva de representar gràficament la distribució per edat i sexe d'una població, en part a causa de la imatge molt clara aquestes piràmides.VMIN
 
Una analogia útil per a facilitar la comprensió de piràmides de població és que així com un constructor fa servir un model per a mostrar l'estructura d'una casa, els demògrafs i geògrafs utilitzen piràmides de població com un plànol perquè mostrin la dinàmica de la població [2].VKOOK
==Tipus de piràmide de població= BTS SON LOS MEJORES=
S'han identificat quatre tipus bàsics de piràmides de població:BTS
 
* Piràmide estable: una piràmide de població mostra un patró sense canvis en la fecunditat i la mortalitat.
* Piràmide estacionàriaestable: una piràmide de població típicamostra delsun païsospatró ambsense baixacanvis en la fecunditat i baixala mortalitat, també anomenada ''piràmide constrictiva''.
* Piràmide estableestacionària: una piràmide de població mostratípica undels patrópaïsos senseamb canvis en labaixa fecunditat i labaixa mortalitat., també anomenada ''piràmide constrictiva''.
*Piràmide expansiva: una piràmide de població mostra una base àmplia, cosa que indica una alta proporció de nens, una ràpida taxa de creixement de la població, i una baixa proporció de persones grans. Un estrenyiment progressiu en cada tram d'edat més alta mostra que moren més persones. Aquest tipus de piràmide indica una població en la qual hi ha una alta taxa de natalitat, una alta taxa de mortalitat i una curta esperança de vida. Aquest és el patró típic dels països econòmicament menys desenvolupats, a causa del poc accés als incentius per a l'ús i control de la natalitat, factors ambientals negatius (per exemple, la manca d'aigua neta) i l'escàs accés a serveis de salut.
* Piràmide constrictiva: una piràmide de població mostra xifres o percentatges de les persones més joves. El país tindrà una població envellida, cosa que significa que les persones són generalment grans.BTS
*
 
Usuari anònim