Oclusiva retroflexa sonora: diferència entre les revisions