Diferència entre revisions de la pàgina «Sidames»

5.635 octets eliminats ,  fa 9 anys
cap resum d'edició
m (traducció automàtica feta a petició de Usuari Discussió:Jolle pendent de revisió per l'usuari)
El '''Sidama''' ([[Gueez|Ethiopic]]: ሲዳማ ) laés gentun poble o ètnia d'[[Etiòpia]] del sud és un grup ètnic la pàtria del qual és enl'anomenada Zona de Sidama a la [[Zonaregió De]]dels [[Pobles del Sud|Sidama]] de les(oficialment NACIONS DEL SUDNacions, NACIONALITATS,Nacionalitats i REGIÓPobles DEde POBLACIONSla (SnnprRegió Meridional) d'a [[Etiòpia]]. En numerencompten 2,.966,.474 sidames (un 4,01% de la població) dedels que 149,.480 són habitants urbans,; és la cinquena nació més populosaimportant en nombre a Etiòpia.<ref name="Census 2007">[http://www.csa.gov.et/pdf/Cen2007_firstdraft.pdf "CensCensus 2007"], primer esborrany, Taula 5</ref> La seva llengua s'anomena [[Sidamo|Sidaamu-afoo]], que segons el cens nacional de 1994 era la llengua vernacla d'un 99,5% d'aquest grup ètnic.<ref>[% de http://www.csa.gov.et/surveys/Population% de 20and%20Housing%20Census %201994/survey 0survey0/dadesdata/docs% 5Creport% 5Canalytical_Report5CAnalytical_Report% 5Ck07_ana5CK07_ana.pdf ''1994 CensPopulation deand PoblacióHousing iCensus Allotjamentof d'EtiòpiaEthiopia: ResultaResults perfor aSouthern Nacions del SudNations, NacionalitatsNationalities iand la Regió de lesPeoples' PoblacionsRegion'', VolumsVol. 2], Taula 2.16 (accedit a ellaaccés 30 de desembre de 2008)</ref> Segons una autoritat, la majoria dedels lasidames pràctica Sidamapractica les seves creences tradicionals, i només durant els anys 1960 que els missionariesmissioners europeus tornavenvan enarribar sia la seva regió, feiaalguns qualsevolvan permísadoptar aquellala nova fe predicada.<ref name=Hameso>S. Y. Hameso, Trevor Trueman, Temesgen M. Erena 1997</ref> Tanmateix, segons el cens nacional de 1994, només un 14,9% practiquen creences tradicionals mentre la majoria (un 66,8% ) és [[Protestantprotestant]], [[Musulmà]] D'UNun 7,7%, és [[Catòlicmusulmà|musulmana]], D'UNun 4,6%, [[catòlic|catòlica]] i un 2,3% practiquensón [[Església Ortodoxa Etíop|Cristianismecristians OrtodoxOrtodoxs EtiòpicEtiòpics]].<ref>''1994 CensPopulation deand PoblacióHousing iCensus Allotjamentof d'EtiòpiaEthiopia: ResultaResults perfor aSouthern Nacions del SudNations, NacionalitatsNationalities iand la Regió de lesPeoples' PoblacionsRegion'', VolumsVolum 2, Taula 2.20 </ref>.
{{Traducció|en|Sidama people}}
The '''Sidama''' ([[Ethiopic]]: ሲዳማ) people of southern Ethiopia are an ethnic group whose homeland is in the [[Sidama Zone]] of the [[Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region]] (SNNPR) of [[Ethiopia]]. They number 2,966,474 (4.01% of the population) of whom 149,480 are urban inhabitants, the fifth most populous nation in Ethiopia.<ref name="Census 2007">[http://www.csa.gov.et/pdf/Cen2007_firstdraft.pdf "Census 2007"], first draft, Table 5</ref> Their language is called [[Sidaamu-afoo]], which according to the 1994 national census was the mother language of 99.5% of this ethnic group.<ref>[http://www.csa.gov.et/surveys/Population%20and%20Housing%20Census%201994/survey0/data/docs%5Creport%5CAnalytical_Report%5CK07_ana.pdf ''1994 Population and Housing Census of Ethiopia: Results for Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region'', Vol. 2], Table 2.16 (accessed 30 December 2008)</ref> According to one authority, the majority of the Sidama practice their traditional beliefs, and only in the 1960s that European missionaries came to their region did any leave that faith.<ref name=Hameso>S. Y. Hameso, Trevor Trueman, Temesgen M. Erena 1997</ref> However, according to the 1994 national census, only 14.9% practice traditional beliefs while the majority (66.8%) are [[P'ent'ay|Protestant]], 7.7% [[Islam in Ethiopia|Muslim]], 4.6% [[Roman Catholicism in Ethiopia|Catholic]], and 2.3% practice [[Ethiopian Orthodox Christianity]].<ref>''1994 Population and Housing Census of Ethiopia: Results for Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region'', Vol. 2, Table 2.20</ref>
 
El Sidamasidames conservavavan conservar la seva herència cultural, incloent-hi la seva religió tradicional i llengua fins als últims anys de la dècada de 1880 durant la conquesta per Emperorl'emperador [[Menelik IiII]].<ref name=Hameso/> Abans d'això, el Sidamasidames tenia els seus propis sistemes administratius ben establert que dataven com a mínim aldel segle segleIX, encara que es constituïa perderivava d'una coalició solta de regnes Sidamasidames. Aquests regnes s'estenien alper la regió de [[Gibe regió]]. Com a resultat de la marginació i ja que la llengua no eltenia seualfabet propi alfabet, molt poc ha estat escrit sobre assumptesels Sidama.sidames; Gairesmolts no podienvan poder assistir mai a escola fins ael 1975, després que el [[Derg]] vinguésva apujar al poder el 197512 de setembre de 1974.
El '''Sidama''' ([[Gueez|Ethiopic]]: ) la gent d'Etiòpia del sud és un grup ètnic la pàtria del qual és en la [[Zona De]] [[Pobles del Sud|Sidama]] de les NACIONS DEL SUD, NACIONALITATS, i REGIÓ DE POBLACIONS (Snnpr) d'[[Etiòpia]]. En numeren 2,966,474 (un 4,01% de la població) de que 149,480 són habitants urbans, la cinquena nació més populosa a Etiòpia.<ref name="Census 2007">[http://www.csa.gov.et/pdf/Cen2007_firstdraft.pdf "Cens 2007"], primer esborrany, Taula 5</ref> La seva llengua s'anomena [[Sidamo|Sidaamu-afoo]], que segons el cens nacional de 1994 era la llengua vernacla d'un 99,5% d'aquest grup ètnic.<ref>[% de http://www.csa.gov.et/surveys/Population% de 20and%20Housing%20Census 201994/survey 0/dades/docs% 5Creport% 5Canalytical_Report% 5Ck07_ana.pdf ''1994 Cens de Població i Allotjament d'Etiòpia: Resulta per a Nacions del Sud, Nacionalitats i la Regió de les Poblacions'', Volums 2], Taula 2.16 (accedit a ella 30 de desembre de 2008)</ref> Segons una autoritat, la majoria de la pràctica Sidama les seves creences tradicionals, i només durant els anys 1960 que els missionaries europeus tornaven en si la seva regió feia qualsevol permís aquella fe.<ref name=Hameso>S. Y. Hameso, Trevor Trueman, Temesgen M. Erena 1997</ref> Tanmateix, segons el cens nacional de 1994, només un 14,9% practiquen creences tradicionals mentre la majoria (un 66,8% ) és [[Protestant]], [[Musulmà]] D'UN 7,7%, [[Catòlic]] D'UN 4,6%, i un 2,3% practiquen [[Església Ortodoxa Etíop|Cristianisme Ortodox Etiòpic]].<ref>''1994 Cens de Població i Allotjament d'Etiòpia: Resulta per a Nacions del Sud, Nacionalitats i la Regió de les Poblacions'', Volums 2, Taula 2.20 </ref>.
 
Avui, l'àreael Sidamapaís dels sidames té només un número petit d'escoles, i de serveis de salut, que són insuficients, encara que l'ensenyament primari ha augmentat últimament.<ref>[http://jimmatimes.com/article.cfm?articleIdarticleID=17040 "EnsenyamentPrimary primarieducation ain EtiòpiaEthiopia"], ''Jimma Times''</ref> La gent s'ha queixat repetidament que Sidama no té autonomia regional al país i demanavaha quedemanat elal govern donésla concessió de la seva pròpia regió aals la gent Sidamasidames. {{Citació necessària|data = April 2010}} hiHi ha unes quantes justificacions per aquest argument.: {{Citacióprimer necessària|dataels = April 2010}} Primer, Sidamasidames constitueixconstitueixen al voltant d'un 20% de la població total a la regió dels Pobles del Sud<ref name="Census 2007"/> amb una contribució econòmica significativa al govern central. {{Citació necessària|data = April 2010}}; Segonsegon, els 40 grups ètnics més petits a la regió pertanyen als tres grups socioculturals i lingüístics principals és a dir, grups Kushitic:kuxític (Sidama, Alaba, Tambaro, Qewenna, [[Danta]] (Dubamo), Maraqo, Konso, [[Hadiya]], Kambata;), Grups Omotic:omòtic ([[Wolayta]], Gamo, Gofa, Dawuro, Konta, etc.), i Semiticsemitic s'agrupen:(els [[Gurage]]). Després de l'ensulsiadala caiguda del règim Militarmilitar el maig del 1991, el Govern Transitoride Transició d'Etiòpia va donavadonar suport a cinc regions separades dins de la que fou finalment la regió dedels SnnprPobles actual.del Sud; Aquestesaquestes regions s'establien basatbasant-se sobreen elements socioculturals, lingüístiques i similituds econòmiques similituds.i Seguienseguien un arranjament administratiu similar al fet pel règim previdel enDerg breuuna mica abans de la seva ensulsiadacaiguda. Sidama, Gedeo i Burji pertanyien a una de les cinc regions independents dins del corrent Snnpr. Tanmateix, aquelles cinc regions esforen dissoliendissoltes sense consulta a les poblacions de la regió., {{Citacióper necessària|dataformar =una Aprilsupra 2010}}regió; Thirdi tercer, l'arranjament administratiu apropiat és essencial per a l'eficàcia administrativa, el lliurament eficaç de serveis socials i econòmics i el desenvolupament econòmic més ampleampli possible.
 
Aquells en contra dde l'autonomia sostenen que amb ella Snnprregió quedels era[[Pobles esdel concentravaSud]] unareunida regióes condensada ambreuneixen els grups més ètnics en un territori petit, llaurar-sedeixant de banda límits que històricament mai no existienhavien existit i violentamentles esdisputes discuteixenviolentes sovintque freqüentment es donaven entre ethnicitiesètnies, peri a més que donar autonomia als més de 40 grups ètnics existents és virtualment impossible. {{Citació necessària|data = April 2010}}
 
Gairebé un 95% del Sidamasidames viutenen una vida centrada al voltant dde l'[[agricultura]]. Un aliment de primera necessitat important és ella planta ''wesse'' planta, o [[Ensete]]''ensete''. També es cultiven unes altres collites i crienes cria [[bou|bestiar]]. Potser la font més important d'ingressos és el [[cafè]], i l'àrea és un contribuent essencial a [[Produccióla Deproducció Cafède Acafè d'Etiòpia]], queon es produeix un percentatge alt dedel cafè d'exportació per al govern central, segonsuperat només aper la regió d'[[Oròmia|Oromia]]. Els pagesos Sidamasidames han estat afectats per la ganacaiguda provocada perdels preus dedel mercat mundial decreixents per a cafè, malgrat donarvendre la majoria dels seus productes de cafè des de la regió a la popular cadena de cafè popularcafès Starbucks.
The Sidama preserved their cultural heritage, including their traditional religion and language until the late 1880s during the conquest by Emperor [[Menelek II of Ethiopia|Menelik II]].<ref name=Hameso/> Before this, the Sidama had their own well-established administrative systems that dated at least to the 9th century, though it was made up of a loose coalition of Sidama kingdoms. These kingdoms extended into the [[Gibe region]]. As a result of marginalization and since the language does not have its own alphabet, very little has been written on Sidama issues. Many were not able to attend school until after the [[Derg]] came to power in 1975.
 
LaCasos de possessió d'esperitper suposats esperits es ocorredonen entre el Sidamasidames, ambsent la majoria de lesvegades dones les que són posseïdes. La gentEl Sidamasidama que és posseïdaposseït per esperits sovint es converteix en curanderosremeier. <ref>Hamer, John i Irene Hamer 1966 FanSpirit DesaparèixerPossession Possessióand iIts lesSocio-Psychological SevesImplications Implicacionsamong Sociopsicològiquesthe entreSidamo elOf SidamoSouthwest D'Etiòpia Sud-OestEthiopia. Etnologia 5 (4): 392-408. </ref>.
El Sidama conservava la seva herència cultural, incloent-hi la seva religió tradicional i llengua fins als últims anys 1880 durant la conquesta per Emperor [[Menelik Ii]].<ref name=Hameso/> Abans d'això, el Sidama tenia els seus propis sistemes administratius ben establert que dataven com a mínim al 9è segle, encara que es constituïa per una coalició solta de regnes Sidama. Aquests regnes s'estenien al [[Gibe regió]]. Com a resultat de marginació i ja que la llengua té el seu propi alfabet, molt poc ha estat escrit sobre assumptes Sidama. Gaires no podien assistir a escola fins a després que el [[Derg]] vingués a poder el 1975.
 
== VeureVegeu també ==
 
*[[Sidama]], llengua
 
* [[Província Dede Sidama]] SIDAMO
Today, the Sidama area has only a small number of schools, and inadequate health services, though primary education has increased recently.<ref>[http://jimmatimes.com/article.cfm?articleID=17040 "Primary education in Ethiopia"], ''Jimma Times''</ref> The people have repeatedly complained that Sidama doesn't have regional autonomy in the country and asked for the government to give the Sidama people their own region.{{Citation needed|date=April 2010}} There are several justifications for this argument.{{Citation needed|date=April 2010}} First, Sidama constitutes about 20% of the total population in the Southern region <ref name="Census 2007"/> with a significant economic contribution to the central government.{{Citation needed|date=April 2010}} Second, the 40 smaller ethnic groups in the region belong to the three main socio-cultural and linguistic groups namely, Kushitic groups: Sidama, Alaba, Tambaro, Qewenna, [[Danta people|Danta]] (Dubamo), Maraqo, Konso, Hadiya, Kambata; Omotic groups: Wolayta, Gamo, Gofa, Dawuro, Konta, etc., and Semitic group: Gurage. After the downfall of the Military regime in 1991, the Transitional Government endorsed five separate regions within the current SNNPR region. These regions were established based on socio-cultural, linguistic and economic similarities. They followed similar administrative arrangement made by the previous regime shortly before its downfall. Sidama, Gedeo and Burji belonged to one of the five independent regions within the current SNNPR. However, those five regions were dissolved without consultation with the peoples of the region.{{Citation needed|date=April 2010}} Third, proper administrative arrangement is essential for administrative efficacy, effective delivery of social and economic services and broader economic development.
 
Avui, l'àrea Sidama té només un número petit d'escoles, i serveis de salut insuficients, encara que l'ensenyament primari ha augmentat últimament.<ref>[http://jimmatimes.com/article.cfm?articleId=17040 "Ensenyament primari a Etiòpia"], ''Jimma Times''</ref> La gent s'ha queixat repetidament que Sidama no té autonomia regional al país i demanava que el govern donés la seva pròpia regió a la gent Sidama. {{Citació necessària|data = April 2010}} hi ha unes quantes justificacions per aquest argument. {{Citació necessària|data = April 2010}} Primer, Sidama constitueix al voltant d'un 20% de la població total a la regió del Sud<ref name="Census 2007"/> amb una contribució econòmica significativa al govern central. {{Citació necessària|data = April 2010}} Segon, els 40 grups ètnics més petits a la regió pertanyen als tres grups socioculturals i lingüístics principals és a dir, grups Kushitic: Sidama, Alaba, Tambaro, Qewenna, [[Danta]] (Dubamo), Maraqo, Konso, Hadiya, Kambata; Grups Omotic: Wolayta, Gamo, Gofa, Dawuro, Konta, etc., i Semitic s'agrupen: Gurage. Després de l'ensulsiada del règim Militar el 1991, el Govern Transitori donava suport a cinc regions separades dins de la regió de Snnpr actual. Aquestes regions s'establien basat sobre socioculturals, lingüístiques i econòmiques similituds. Seguien arranjament administratiu similar fet pel règim previ en breu abans de la seva ensulsiada. Sidama, Gedeo i Burji pertanyien a una de les cinc regions independents dins del corrent Snnpr. Tanmateix, aquelles cinc regions es dissolien sense consulta a les poblacions de la regió. {{Citació necessària|data = April 2010}} Third, l'arranjament administratiu apropiat és essencial per a l'eficàcia administrativa, el lliurament eficaç de serveis socials i econòmics i el desenvolupament econòmic més ample.
 
 
 
Those against autonomy argue that with the SNNPR being a condensed region with the most ethnic groups concentrated in a small territory, carving out boundaries that historically never existed and are often violently disputed between ethnicities in order to give autonomy to the more than 40 ethnic groups is virtually impossible.{{Citation needed|date=April 2010}}
 
Aquells en contra d'autonomia sostenen que amb el Snnpr que era es concentrava una regió condensada amb els grups més ètnics en un territori petit, llaurar-se límits que històricament mai no existien i violentament es discuteixen sovint entre ethnicities per donar autonomia als més de 40 grups ètnics és virtualment impossible. {{Citació necessària|data = April 2010}}
 
 
 
Nearly 95% of the Sidama live a life centered around [[Agriculture in Ethiopia|agriculture]]. An important staple food is the ''wesse'' plant, or [[Ensete]]. Other crops are also grown and they breed [[cattle]]. Perhaps the most important source of income is [[coffee]], and the area is a major contributor to [[Coffee production in Ethiopia]], producing a high percentage of export coffee for the central government, second only to the [[Oromia]] region. The Sidama farmers have been affected by hunger caused by declining world market prices for coffee, despite supplying the popular coffee chain Starbucks with the majority of their coffee products from the region.
 
Gairebé un 95% del Sidama viu una vida centrada al voltant d'[[agricultura]]. Un aliment de primera necessitat important és el ''wesse'' planta, o [[Ensete]]. També es cultiven unes altres collites i crien [[bou|bestiar]]. Potser la font més important d'ingressos és [[cafè]], i l'àrea és un contribuent essencial a [[Producció De Cafè A Etiòpia]], que produeix un percentatge alt de cafè d'exportació per al govern central, segon només a la regió d'[[Oròmia|Oromia]]. Els pagesos Sidama han estat afectats per la gana provocada per preus de mercat mundial decreixents per a cafè, malgrat donar la majoria dels seus productes de cafè des de la regió a la cadena de cafè popular Starbucks.
 
 
 
Spirit possession occurs among the Sidama, with the majority of the possessed being women. Sidama people who are possessed by spirits often become healers. <ref>Hamer, John and Irene Hamer 1966 Spirit Possession and Its Socio-Psychological Implications among the Sidamo Of Southwest Ethiopia. Ethnology 5 (4): 392-408.</ref>
 
La possessió d'esperit ocorre entre el Sidama, amb la majoria de les dones que són posseïdes. La gent Sidama que és posseïda per esperits sovint es converteix en curanderos. <ref>Hamer, John i Irene Hamer 1966 Fan Desaparèixer Possessió i les Seves Implicacions Sociopsicològiques entre el Sidamo D'Etiòpia Sud-Oest. Etnologia 5 (4): 392-408. </ref>.
 
 
 
==See also==
 
== Veure també ==
*[[Sidamo Province]]
 
* [[Província De]] SIDAMO
 
 
 
==References==
 
== Referències ==
{{reflist}}
 
{{Referències}}
 
== Enllaços externs ==
 
*[http://www.sidama.org sidama.org Sidama]
 
== External links ==
 
== enllaços Externs ==
*[http://www.sidama.org sidama.org]
 
* [http://www.sidama.org sidama.org]
 
 
 
 
[[Categoria:Grups humans d'Àfrica]]
[[Categoria:Grups humans per país]]
[[Category:Ethnic groups in Ethiopia]]
 
[[cs:Sidamové]]
117.921

modificacions