Analitzador de masses quadripolar • Altres llengües