Classificació morfològica de les galàxies • Altres llengües