Connector (aplicació informàtica) • Altres llengües