Número d'Identificació del Servei Mòbil Marítim • Altres llengües