Tractat de Sant Petersburg (1875) • Altres llengües